iLendingPro

Giải pháp quản trị tín dụng (LOS & LMS)

iLendingPro – Beyond the Origination

Không chỉ là khởi tạo khoản vay, iLendingPro là một hệ sinh thái chuyển đổi số liền mạch, khép kín kết nối các quy trình con trong chu trình tín dụng của các tổ chức tín dụng

Đặc điểm nổi bật

Tại sao chọn iLendingPro?

Linh hoạt theo từng khách hàng

Bao gồm các module lớn có thể lắp ghép được, tùy theo kinh phí và chiến lược chuyển đổi số, khách hàng có thể đầu tư các module theo từng giai đoạn triển khai

Một nền tảng - nhiều quy trình

Giải pháp phát triển ứng dụng hướng tới quy trình BPM. Số lượng quy trình triển khai tùy theo nhu cầu và đặc thù của từng khách hàng

Quản trị dữ liệu tín dụng tập trung

Toàn bộ dữ liệu tín dụng của Ngân hàng được quản lý tập trung và xuyên suốt trên một nền tảng hệ thống, hỗ trợ tối đa cho quá trình ra quyết định cũng như kiểm soát rủi ro tín dụng trước, trong và sau cho vay

3

Khách hàng lớn

50+

Module chức năng

10.000+

Người dùng cuối

Module chức năng

iLendingPro - Hệ sinh thái quản trị tín dụng

Chúng tôi mang đến cho bạn một giải pháp toàn diện và hiệu quả cho việc quản lý tín dụng. Với mục tiêu giúp các khách hàng tối ưu hóa quá trình cấp và quản lý tín dụng, chúng tôi có một loạt các module chức năng đáng chú ý sau:

LOS giải quyết được nhiều bài toán về tín dụng

Điều phối tự động người xử lý công việc theo nhiều cách thức khác nhau:


Tự động quay vòng giữa những người dùng cùng vai trò

Phân công thủ công bởi người điều phối

Phân chia tự động theo nhiều tiêu chí khác nhau như số lượng công việc tồn đọng, theo năng suất lao động, theo thời gian nhận công việc cuối cùng… hoặc hỗn hợp nhiều tiêu chí khác nhau có thứ tự ưu tiên

Đọc thêm

Ma trận phê duyệt đáp ứng các yêu cầu phức tạp và hết sức đặc thù về phân cấp thẩm quyền phân quyết của các NHTM tại Việt Nam:


Thẩm quyền phán quyết tại các đơn vị kinh doanh và hội sở theo nhiều tiêu chí khác nhau

Thẩm quyền dựa trên thông tin của hồ sơ đang trình kết hợp với lịch sử tín dụng

Thẩm quyền dựa trên thông tin tín dụng của khách hàng và người có liên quan

Thẩm quyền khác nhau cho các sản phẩm khác nhau, hình thức tín dụng khác nhau

Thẩm quyền khác nhau đối với các loại tài sản bảo đảm khác nhau

Đọc thêm

Hệ thống hỗ trợ xử lý các hồ sơ không đáp ứng được các yêu cầu tiêu chuẩn theo quy định của Ngân hàng hay còn gọi là hồ sơ có ngoại lệ. Các tính năng chính gồm có:


Hỗ trợ cả ngoại lệ về điều kiện cấp tín dụng và ngoại lệ về tài liệu

Chia thành các giai đoạn đề xuất ngoại lệ và phê duyệt ngoại lệ

Cho phép tham số cấp phê duyệt ngoại lệ theo từng trường hợp ngoại lệ

Cho phép bổ sung sau để hoàn thiện các chứng từ mà trước đó đã được chấp nhận ngoại lệ khi phê duyệt tín dụng và kiểm soát giải ngân

Đọc thêm

Các tính năng khác

Dashboard

Cho phép tạo ra các biểu đồ/thống kê trực quan phục vụ việc báo cáo, phân tích quy trình và cảnh báo.

Sinh biểu mẫu tự động

Các mẫu biểu trong các quy trình tín dụng được đưa lên phần mềm, kết hợp với các thông tin nhập liệu của người dùng để sinh ra các tài liệu theo quy định một cách nhanh chóng và chính xác

Giao diện thân thiện

Bộ thông tin nhập liệu được tùy biến triển khai theo nhu cầu quản trị của từng Ngân hàng/TCTD, đồng thời cho phép Ngân hàng dễ dàng làm chủ vào thay đổi trong quá trình vận hành

Phê duyệt trên mobile

Cung cấp tính năng hỗ trợ nhập liệu/phê duyệt trên các ứng dụng Mobile của Ngân hàng, tiết kiệm thời gian xử lý và phê duyệt hồ sơ ngay cả khi người dùng không có mặt tại văn phòng.

Quản lý SLA

Hệ thống có khả năng theo dõi thời gian xử lý công việc của từng bước trong các quy trình tín dụng cũng như thời gian thực thi toàn bộ quy trình, tạo ra các báo cáo SLA cung cấp cho người quản trị hệ thống

Tích hợp chữ ký số

Tích hợp chữ ký số để giảm thiểu các quy trình tác nghiệp thủ công ngoài phần mềm, tăng cường độ tin cậy của các văn bản tài liệu trên hệ thống là một phần không thể thiếu của hành trình chuyển đổi số

Các sản phẩm/dịch vụ khác

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ khác

Hệ thống số hóa quy trình nghiệp vụ BPM

Cung cấp một nền tảng toàn diện, thống nhất và mạnh mẽ giúp cho khách hàng có thể làm chủ được việc xây dựng các ứng dụng dựa trên quy trình một cách nhanh chóng.

Đọc thêm

Phần mềm xếp hạng tín dụng

Coming soon!

Đọc thêm

Triển khai giải pháp về hạ tầng mạng

Chúng tôi xây dựng Hệ thống Dịch vụ mạng cho các đối tác.

Đọc thêm