Các quy trình tín dụng - iLendingPro

Giải pháp iLendingPro dựa trên nền tảng quản trị quy trình BPM, dành cho các đối tượng người dùng tham gia vào các hoạt động tác nghiệp kinh doanh, vận hành theo luồng công việc, bao gồm phê duyệt tín dụng, kiểm soát giải ngân và thu hồi nợ. BPM giúp xây dựng workflow nhiều bước và có khả năng tùy biến linh hoạt theo sự thay đổi của quy trình hoạt động. BPM sẽ dẫn dắt luồng công việc thông qua các quy trình được định nghĩa và xây dựng trên hệ thống. 
Nền tảng BPM được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực tài chính ngân hàng để:
 • Chuẩn hóa quy trình kinh doanh
 • Thiết kế lại quy trình một cách nhanh chóng và hiệu quả, tiết kiệm thời gian và nỗ lực cần thiết để khởi động sản phẩm mới
 • Tối ưu hóa, đo lường mức độ hiệu quả của các quy trình trên toàn doanh nghiệp
 • Mang về sự minh bạch hơn trong các quy trình, chính sách, công việc, đồng thời hỗ trợ quản lý tuân thủ và kiểm soát yêu cầu
 • Theo dõi và làm giảm các rủi ro hoạt động ở các mức độ khác nhau
Trên một nền tảng BPM duy nhất, Ngân hàng có thể xây dựng bộ quy trình phê duyệt tín dụng như:
 • Quy trình phê duyệt tiêu chuẩn
 • Quy trình phê duyệt thẻ tín dụng
 • Quy trình cầm cố giấy tờ có giá
 • Quy trình tái cấp/điều chỉnh hồ sơ tín dụng
 • Các quy trình khác theo yêu cầu
Tương tự với bộ quy trình giải ngân:
 • Quy trình kiểm soát giải ngân
 • Quy trình phát hành bảo lãnh
 • Quy trình phát hành L/C
 • Quy trình tu chỉnh bảo lãnh/LC
Nền tảng BPM cũng có khả năng mở rộng để hiện đại hóa toàn bộ các quy trình khác của Ngân hàng, từ những quy trình đơn giản như nghỉ phép, tạm ứng tới các quy trình phức tạp như quy trình tín dụng, quy trình tài trợ thương mại cũng như bất kỳ quy trình giao dịch nghiệp vụ/tác nghiệp nào trong Ngân hàng.