Quản lý khách hàng và khách hàng liên quan

Giải pháp iLendingPro cho phép quản lý toàn diện thông tin khách hàng và khách hàng liên quan, bao gồm toàn bộ các thông tin phục vụ cho việc xếp hạng tín dụng, ra quyết định cấp tín dụng và theo dõi lịch sử tín dụng của khách hàng.

Quản lý khách hàng

Hệ thống cho phép khởi tạo và cập nhật thông tin Khách hàng bao gồm nhưng không giới hạn:

  • Thông tin chung về khách hàng, bao gồm thông tin khách hàng cá nhân và doanh nghiệp
  • Ngành kinh doanh khai báo theo quy định của NHNN và các quy định nội bộ khác tùy biến của ngân hàng
  • Lịch sử quan hệ tín dụng với tổ chức tín dụng
  • Thông tin về các bên liên quan
  • Thông tin tài chính (nếu là khách hàng doanh nghiệp)
  • Thông tin hoạt động kinh doanh
  • Thông tin hạn mức tín dụng và dư nợ của khách hàng đã được cấp

Hệ thống tự động tổng hợp thông tin về lịch sử quan hệ tín dụng (hạn mức, dư nợ) của khách hàng bằng cách truy vấn thông tin trong cơ sở dữ liệu của Hệ thống và tích hợp các phần mềm liên quan như Core banking, CIC, Credit rating,... dựa trên các hồ sơ tín dụng đã khai báo để cho người dùng có cái nhìn toàn diện về Khách hàng. Ngoài các thông tin có sẵn, hệ thống cho phép khai báo linh hoạt bổ sung các trường thông tin theo từng phân khúc khách hàng khác nhau theo quy định của ngân hàng.

Khách hàng liên quan

Nghiệp vụ thẩm định và phê duyệt tín dụng luôn đối mặt với thách thức về kiểm soát rủi ro cho vay tiềm ẩn bởi các nhóm khách hàng liên quan, đồng thời phải tốc độ xử lý phê duyệt ngày càng cao nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng và áp lực cạnh tranh từ các tổ chức tài chính.

Làm thế nào để hệ thống có thể ngay lập tức xác định được các nhóm khách hàng có liên quan đến khách hàng hiện tại, khách hàng có liên quan đến những cá nhân, tổ chức nào trong hàng chục triệu khách hàng trong hệ thống. Tổng rủi ro tín dụng của những nhóm khách hàng này đã vượt ngưỡng rủi ro theo các quy định của cơ quan chức năng và các quy định nội bộ của ngân hàng hay chưa? Khi một khách hàng thay đổi một mối quan hệ trực tiếp với một khách hàng khác: khách hàng A vừa kết hôn với một khách hàng B, khách hàng B không còn là cổ đông lớn của khách hàng C, thì các nhóm nào sẽ được sinh ra bổ sung và biến mất khỏi hệ thống quản trị rủi ro?

Module quản lý khách hàng liên quan trong giải pháp iLendingPro ra đời nhằm giải quyết các thách thức này thông qua những chức năng ưu việt đã được xây dựng trên hệ thống.

Tích hợp trực tiếp trên quy trình tín dụng

Cho phép nhân viên Quan hệ khách hàng khai báo khách hàng và người có liên quan trực tiếp ngay trên hồ sơ vay mà không phải sử dụng một hệ thống riêng lẻ từ bên thứ ba giúp cho quy trình kinh doanh liền mạch, nhanh chóng giải phóng công việc văn phòng để tập trung vào hoạt động bán hàng

Tập trung vào các mối quan hệ trực tiếp

Một hồ sơ vay cho một khách hàng A chỉ cần có đủ thông tin về những người có liên quan trực tiếp đến khách hàng này. Hệ thống sử dụng các thuật toán tìm kiếm có độ sâu tới 4 cấp để quét trong cơ sở dữ liệu hàng chục triệu khách hàng để tạo ra các nhóm liên quan theo quy tắc tự động.

Xử lý quan hệ đảo chiều

Khi một khách hàng này được định nghĩa là “Vợ” của khách hàng kia, thì cơ sở dữ liệu đồng thời cập nhật khách hàng thứ hai là “Chồng”  của khách hàng thứ nhất. Như vậy tương ứng các nhóm khách hàng liên quan của khách hàng “Chồng” cũng được cập nhật đồng thời.

Bộ quy tắc tạo nhóm có thể tùy biến được

Khi cơ quan chức năng ban hành các quy định mới hoặc nội bộ ngân hàng thay đổi khẩu vị rủi ro, các quy tắc về nhóm khách hàng liên quan có thể được định nghĩa lại trên phần mềm. Các quy tắc này được làm chủ bởi các nhân viên công nghệ của Ngân hàng mà không bị phụ thuộc nhà cung cấp giải pháp.

Với các ưu điểm nổi trội và khả năng quản lý toàn diện, module quản lý khách hàng và khách hàng liên quan đóng vai trò quan trọng góp phần tạo nên một hệ sinh thái tín dụng đầy đủ trên giải pháp iLendingPro