Quản lý hạn mức và các giới hạn tín dụng

Một trong những module chức năng nổi bật của giải pháp iLendingPro là quản lý hạn mức và các giới hạn tín dụng. Giải pháp cho phép quản lý hạn mức theo từng hồ sơ tín dụng, đáp ứng mọi nhu cầu cấp tín dụng từ đơn giản đến phức tạp, bao gồm quản lý hạn mức cấp và hạn mức còn được sử dụng theo tiến độ bàn giao tài sản cũng tiến độ giải ngân, trả nợ của khách hàng. Bên cạnh đó là tính năng quản lý đầy đủ các giới hạn tín dụng theo quy định của Ngân hàng nhà nước (NHNN) và riêng từng Ngân hàng.

Quản lý hạn mức

Hệ thống quản lý hạn mức trên từng hồ sơ tín dụng theo cấu trúc hình cây không hạn chế số cấp:

Các đặc điểm của cây hạn mức trên hồ sơ tín dụng:

 • Có thể hỗn hợp các hạn mức (Facility) tuần hoàn và không tuần hoàn
 • Tổng giá trị hạn mức con được phép lớn hơn hạn mức cha, nhưng từng hạn mức con không được phép lớn hơn hạn mức cha và được khống chế sử dụng bởi hạn mức cấp cha
 • Mỗi hạn mức sẽ quy định các thông tin: số tiền cấp, số tiền cấp tín dụng không tài sản bảo đảm, số tiền cấp tín dụng có tài sản bảo đảm
 • Cho phép đóng góp tài sản vào tất cả các cấp hạn mức con và hạn mức cha. Khi tài sản đóng góp vào hạn mức cha thì sẽ được dùng chung cho các hạn mức con.
 • Quản lý hạn mức đã được đảm bảo bằng tài sản là hạn mức có tài sản thực sự có thể được sử dụng để giải ngân/mở bảo lãnh/LC/chi tiêu, được tính trên tổng giá trị đóng góp của các tài sản bảo đảm đã hoàn thiện các thủ tục và nghiệp vụ bàn giao cho Ngân hàng. Hạn mức này sẽ thay đổi theo tiến độ bàn giao tài sản, cũng như bị biến đổi khi giá trị tài sản thay đổi (định giá lại).

Căn cứ vào nhu cầu tín dụng của khách hàng, người dùng sẽ khai báo tương ứng cấu trúc hạn mức của hồ sơ trên LOS để trình cấp phê duyệt. Hệ thống cũng đồng thời quản lý được hạn mức của tài sản bảo đảm để đáp ứng các trường hợp tài sản dùng chung giữa các hồ sơ tín dụng. Cơ chế quản lý hạn mức tài sản theo nguyên tắc “bình thông nhau” sẽ giúp đảm bảo dư nợ của tài sản không vượt quá giá trị cho vay tối đa trên tài sản.

Khi triển khai và kết nối với hệ thống Corebanking, hệ thống cho phép tự động chuyển các thông tin hạn mức tín dụng đã được phê duyệt sang Corebanking để đảm bảo tương thích với các cơ chế kiểm soát hạn mức sẵn có của Corebanking.

Kiểm soát các giới hạn tín dụng

Một trong các yêu cầu rất quan trọng trong việc quản lý tín dụng tập trung là kiểm soát các giới hạn tín dụng theo quy định của Ngân hàng nhà nước cũng như các quy định riêng về quản trị rủi ro của từng Ngân hàng.

Trong giải pháp iLendingPro, việc kiểm soát giới hạn tín dụng, bao gồm giới hạn về hạn mức cấp, giới hạn dư nợ hay giới hạn về tổng rủi ro tín dụng, được thực hiện dựa trên sự kết hợp của module hạn mức và bộ rule engine mạnh mẽ linh hoạt. Module hạn mức sẽ giúp bộ phận quản trị khai báo các giới hạn tín dụng theo bất kỳ tiêu chí nào, ví dụ:

 • Giới hạn tín dụng cho một khách hàng theo quy định của NHNN
 • Giới hạn tín dụng cho một nhóm khách hàng liên quan theo quy định của NHNN
 • Giới hạn tín dụng đối với các khách hàng hạn chế tín dụng theo quy định của NHNN
 • Giới hạn cấp tín dụng không tài sản bảo đảm
 • Giới hạn tín dụng theo sản phẩm, ngành nghề kinh tế, loại khách hàng,…
 • Giới hạn tín dụng cho một chi nhánh hoặc kết hợp yếu tố chi nhánh và sản phẩm

Căn cứ vào dữ liệu lịch sử tín dụng của khách hàng (các hồ sơ đã cấp, dư nợ hiện tại) và thông tin về các hồ sơ tín dụng, giải ngân đang trình, hệ thống sẽ tổng hợp thông tin và so sánh giữa giới hạn được thiết lập với giá trị đã sử dụng để cảnh báo/chặn tới nhiều đối tượng người dùng khác nhau khi thực hiện luồng hồ sơ.
Với khả năng kiểm soát linh hoạt và toàn diện, module quản lý hạn mức là một cấu phần không thể thiếu và có thể hoạt động độc lập trong hệ sinh thái tín dụng đầy đủ của giải pháp iLendingPro.