Hệ thống tham số hóa mạnh mẽ trên ILendingPro

Giải pháp cung cấp một nền tảng tham số mạnh mẽ, hỗ trợ cho các module nghiệp vụ được vận hành hiệu quả và dễ dàng thay đổi theo quy định của Ngân hàng và tổ chức tín dụng từng thời kỳ.
Một giải pháp phần mềm tốt cần phải có một hệ thống tham số linh hoạt. Điều này không chỉ giúp đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển và cải tiến liên tục. Đối với một giải pháp tín dụng thì điều này lại càng đặc biệt quan trọng khi mà tốc độ thay đổi của các sản phẩm tín dụng là thường xuyên liên tục trong bối cảnh các ngân hàng TMCP cạnh tranh rất gắt gao. Phần mềm phải cho phép khai báo và triển khai nhanh chóng khi bộ phận chính sách ra đời một sản phẩm mới mà không phải can thiệp mã nguồn, sản phẩm phải có tính kế thừa để việc khai báo là đơn giản và tiết kiệm thời gian.
Giải pháp iLendingPro đã giải quyết rất tốt vấn đề này thông qua cấu trúc sản phẩm hình cây và một bộ thông tin sản phẩm vô cùng phong phú đáp ứng các nhu cầu nghiệp vụ đa dạng khác nhau của ngân hàng. Các thông tin sản phẩm bao gồm:
 • Tên sản phẩm, ngày hiệu lực, ngày hết hạn
 • Áp dụng cho những loại hình khách hàng nào
 • Chấp nhận những loại tài sản bảo đảm nào
 • Các điều kiện cấp tín dụng cần đảm bảo
 • Các hồ sơ tài liệu yêu cầu cung cấp
 • Các thông tin quản lý khác tùy biến theo ngân hàng

Ngoài tham số về sản phẩm, giải pháp cũng cung cấp một loạt các chức năng tham số hóa khác, điển hình là:

 • Quản lý phân nhóm tài sản
 • Quản lý phân loại khách hàng
 • Quản lý điều kiện, tài liệu
 • Tham số mục đích vay
 • Nguồn trả nợ
 • Tham số quy trình
 • ...

Có thể nói, hệ thống tham số hóa mạnh mẽ, toàn diện là một ưu điểm vượt trội của giải pháp iLendingPro, giúp giảm thiểu sự phụ thuộc vào mã nguồn cố định và cung cấp sự linh hoạt cho quá trình triển khai phần mềm tới ngân hàng.