LOS trong kiến trúc tổng thể hệ thống thông tin dịch vụ tài chính

Không có một câu trả lời đúng tuyệt đối cho mọi ngân hàng, tùy thuộc vào chiến lược kinh doanh, kỳ vọng phát triển của cổ đông và quan điểm thiết kế của người lãnh đạo công nghệ thông tin mà hệ thống LOS sẽ có vị trí khác nhau trong kiến trúc thông tin tổng thể của ngân hàng. Mặc dù vậy, kiến trúc trong hình vẽ dưới đây có thể được nhiều CIO ngành ngân hàng chấp nhận và chọn làm cách tiếp cận cho hệ thống thông tin của ngân hàng mình.

Ngân hàng cần các hệ thống quản lý vòng đời của các thông tin (Life Cycle Management) nói chung và quản lý vòng đời tín dụng nói riêng. Khoản vay, tài sản đảm bảo, tài sản cố định, hợp đồng lao động với nhân viên, kho hàng hóa và giấy tờ có giá… đều có vòng đời riêng, cần có 1 hệ thống quản trị tập trung.

Mỗi đối tượng thông tin thay đổi trạng thái trong vòng đời thông qua những quy trình quản lý, được thực hiện bởi một hệ thống Quản lý quy trình (BPM – Business Process Management).

Hệ thống LOS được xếp vào nhóm phần mềm BPM và ECM với các đặc điểm sau:

  • LOS tiếp nhận thông tin tương tác từ các kênh phân phối chuyển giao cơ hội kinh doanh, khởi tạo thành hồ sơ tín dụng và theo dõi vòng đời của hồ sơ, khách hàng trên hệ thống
  • LOS xử lý và chuyển đổi thông tin xuống các hệ thống quản lý sản phẩm (core banking) nhằm mục tiêu giải ngân cho khách hàng và bắt đầu quá trình theo dõi sau cho vay
  • LOS có thể cần trao đổi thông tin với các hệ thống tiện ích thanh toán, ví dụ làm cơ sở để đánh giá năng lực trả nợ và tín nhiệm của khách hàng
  • LOS là cơ sở dữ liệu quan trọng phục vụ cho các hệ thống quản trị đánh giá hiệu quả kinh doanh của ngân hàng, từng đơn vị kinh doanh, từng cá nhân và phục vụ các báo cáo tuân thủ cơ quan quản lý nhà nước.