Chọn lựa một phần mềm xếp hạng tín dụng phù hợp

06:30' CH - Thứ sáu, 20/05/2016

Các hạn chế của nhiều phần mềm Xếp hạng tín dụng thường gặp

Đa số các giải pháp trong nước thường mắc phải những nhược điểm sau đây

 • Hạn chế sự linh hoạt quy trình chấm điểm theo mô hình tổ chức: tùy theo mô hình phân cấp chức năng nhiệm vụ giữa Chi nhánh/Hội sở, các Ngân hàng có thể phân cấp thẩm quyền chấm điểm và review điểm tại các bộ khác nhau
 • Tài liệu phục vụ cho nhập liệu đầu vào được quản lý phân tán: Đơn vị kinh doanh là đầu mối thu thập hồ sơ tín dụng, nhưng đơn vị Chấm điểm có thể không cùng trong một đơn vị tổ chức và thậm chí không cùng vị trí địa lý để có thể dễ dàng trao đổi thông tin, đặc biệt là các thông tin mang tính chất ràng buộc tính pháp lý, xác thực
 • Hạn chế bởi số lượng phân loại các mô hình chấm điểm tín dụng: Đại đa số các ứng dụng trên thị trường Việt Nam đều xây dựng theo một mô hình theo quy định của NHNN dành cho các NHTM. Phần mềm bị gắn cứng vào bản tư vấn đó. Khi các Ngân hàng mở rộng hoặc tùy chỉnh các chỉ tiêu sẽ bị phụ thuộc vào nhà cung cấp giải pháp
 • Hạn chế bởi khả năng xây dựng công thức cho các chỉ tiêu: đa số các phần mềm trên thị trường đều quảng cáo khả năng linh hoạt tham số công thức, tuy nhiên thường chỉ là các biểu thức toán học thông thường. Khi gặp một công thức có điều kiện ràng buộc logic: Nếu..Thì, Min…Max hoặc sự phụ thuộc qua lại giữa chỉ tiêu này với các chỉ tiêu khác thì các nhà cung cấp phải can thiệp.
 • Các giải pháp được thiết kế như một phần mềm độc lập, nhập kết quả vào và lấy kết quả ra (bằng kết xuất Excel hoặc in ấn báo cáo) rồi nhập lại vào phần mềm khác. Việc yêu cầu thừa kế thông tin khách hàng, dự án từ core banking hay các hệ thống LOS là một thách thức lớn

Sự khác biệt của giải pháp iSTS credit rating

Là một phần của hệ thống Quản trị tín dụng iLendingPro, module credit rating thừa kế mọi thông tin khách hàng và hồ sơ tín dụng từ hệ thống, đảm bảo Ngân hàng chỉ có một nguồn dữ liệu duy nhất cho toàn bộ nghiệp vụ tín dụng. Đồng thời, module có thể tách riêng để triển khai như một hệ thống độc lập, sẵn sàng kết nối với mọi hệ thống quản trị tín dụng và các hệ thống liên quan khác

Giải pháp mở rộng không hạn chế số lượng quy trình và sự thay đổi quy trình trong tương lai. Giải pháp được xây dựng trên nền tảng Oracle BPM hàng đầu thế giới, dễ dàng điều chỉnh quy trình chấm điểm tín dụng theo sự thay đổi quy chế hay mô hình hoạt động của Ngân hàng

Giải pháp không hạn chế số lượng mô hình chấm điểm tín dụng. Hệ thống hỗ trợ sẵn có 5 mô hình khác nhau và có thể mở rộng trong tương lai bởi chính đội ngũ cán bộ của Ngân hàng, không cần sự can thiệp của nhà cung cấp. Các mô hình có thể tùy biến kết hợp chấm điểm khách hàng (customer rating) hay chấm điểm hồ sơ tín dụng (facility rating)

 • Chấm điểm doanh nghiệp
 • Chấm điểm doanh nghiệp mới thành lập
 • Chấm điểm cá nhân
 • Chấm điểm định chế tài chính
 • Chấm điểm dự án đầu tư

Giải pháp cho phép khai báo không hạn chế số lượng các chỉ tiêu, phương thức nhập liệu, công thức tính toán giá trị các chỉ tiêu, kể cả các chỉ tiêu định tính cũng có thể cài đặt công thức để định lượng giá trị.

Mỗi công thức có thể ràng buộc bởi một biểu thức toán học, đồng thời có thể khống chế giá trị Min, Max. Công thức có thể nhận thông tin đầu vào từ các chỉ tiêu khác. Một nhóm chỉ tiêu được tổ chức từ nhiều chỉ tiêu hoặc từ nhiều nhóm con. Mỗi nhóm con cấp 1có thể có nhiều nhóm cấp 2… tạo thành cây chỉ tiêu. Mỗi giá trị trên cây chỉ tiêu đều có trọng số khai báo được. Mọi chỉ tiêu trên hệ thống khi khai báo đều có sự chọn lựa là nhập liệu thủ công hay nhận số liệu từ các hệ thống bên ngoài qua giao diện tích hợp (interface)

Một số màn hình tiêu biểu

Tin tức liên quan
  Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
  Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,