Giám sát hạ tầng mạng như thế nào

04:56' CH - Thứ tư, 04/05/2016

Các kỹ sư của iSTS sẽ phối hơp với các kỹ sư quản trị mạng của khách hàng thực hiện:

  • Lập danh sách tất cả các thiết bị router, switch cần giám sát
  • Cấu hình bật dịch vụ SNMP và đặt chuỗi kết nối (community string) trên thiết bị.
  • Khai báo các network device này trên hệ thống Solarwinds. Có thể khai báo chuỗi snmp string trên các thiết bị mang giống nhau rồi dùng phương pháp Automated Network Device Discovery để Solarwinds tự động phát hiện và khai báo các thiết bị mạng vào hệ thống
  • Vẽ sơ đồ mạng trực quan của các thiết bị cần giám sát
  • Thiết lập các ngưỡng cảnh báo đối với từng thiết bị và từng interface

Mỗi nút mạng sẽ được thể hiện bằng các biểu tượng và các đường kết nối. Định kỳ theo cấu hình của người sử dụng (thường là 5 phút), hệ thống sẽ dò quét (polling) tất cả các thiết bị thông qua giao thức SNMP để tìm ra các điểm gặp sự cố (node down, interface/link down) hoặc cảnh báo (high usage CPU, Memory, slow response time..). Cảnh báo được thể hiện trực quan trên màn hình giám sát hoặc gửi đến người quản trị thông qua email hoặc SMS.

Người quản trị có thể thêm các thông tin về vị trí đặt thiết bị, người quản trị và vận hành...

Nhân sự trực hệ thống không cần phải toàn bộ là chuyên viên cao cấp, chỉ cần nhân viên IT thông thường trực theo dõi hệ thống cảnh báo qua màn hình & thực hiện đúng quy trình xử lý cảnh báo tới cấp phù hợp.

Tin tức liên quan
    Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
    Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,