Chưa triển khai phân bổ chi phí đừng làm data warehouse

CTO
07:36' SA - Thứ bảy, 30/04/2016

Q: Ngân hàng của tôi đang triển khai dự án Enterprise Data Warehouse, trong quá trình phân tích dự án bên đối tác đưa cho chúng tôi xem mẫu các data model và trình diễn việc phân tích dữ liệu chi phí lợi nhuận theo nhiều chiều khác nhau. Tuy nhiên đối tác đòi hỏi chúng tôi phải cung cấp nguồn dữ liệu chi tiết cho model này trong khi các hệ thống như core banking và GL của chúng tôi không có. Làm thế nào?

A: Ngân hàng của anh không có thông tin chi tiết đa chiều về chi phí hoạt động của các đơn vị thì làm sao phân tích đúng được hiệu quả kinh doanh theo từng đơn vị, sản phẩm, ngành nghề, địa bàn, nhóm khách hàng…? Lúc đó lợi nhuận nằm tại đơn vị kinh doanh, còn chi phí hoạt động hầu hết nằm tại Hội sở. Ngoài ra không có hệ thống này thì nhà quản lý sẽ nhìn nhận các đơn vị hỗ trợ (back office) chỉ là các cost center, chẳng mang lại profit gì cho ngân hàng cả.

Ngân hàng anh cần đầu tư một hệ thống phân bổ chi phí hiện đại có những tính năng tối thiểu như sau

  • Định nghĩa cấu trúc cost (and profit) center theo phân cấp quản lý phù hợp với nhiều mô hình hoạt động của mỗi ngân hàng
  • Định nghĩa đa chiều cấu trúc các cost center: theo chiều tổ chức, theo chiều sản phẩm, theo chiều line kinh doanh. Ví dụ người quản lý đặt câu hỏi: chi phí đầu tư core banking (1 triệu USD), khối khách hàng doanh nghiệp dùng bao nhiêu % trong đó? hoặc câu hỏi khó hơn nữa: chi phí phát triển thẻ visa sử dụng bao nhiêu % chi phí từ đầu tư thương hiệu của ngân hàng? Nếu chỉ phân bổ chi phí theo chiều cơ cấu tổ chức thì không bao giờ trả lời được các câu hỏi trên.
  • Định nghĩa các quy tắc tự động phân bổ sâu dần (drill down) theo từng hạng mục đầu tư hay nhóm tài sản cố định. Nếu không có hệ thống hỗ trợ, làm sao có thể phân bổ chi phí đầu tư tới hàng trăm chi nhánh và vài chục phòng ban Hội sở, mỗi chi nhánh tới hàng chục phòng giao dịch, mỗi phòng giao dịch tới từng nhóm kinh doanh? Đó là còn chưa kể phân bổ theo chiều sản phẩm hay chiều line kinh doanh
  • Mọi chi phí của doanh nghiệp phải được phân tích và tư vấn để breakdown thành các hoạt động (activity based) và phân bổ chi phí hoạt động vào các đơn vị kinh doanh, chi phí phát triển và vận hành các sản phẩm dịch vụ, chi phí phục vụ khách hàng. Từ đó mới có thể tính được đúng đắn lợi nhuận của mỗi khách hàng (customer profitablity) mang lại cho Ngân hàng.
Tags:iCosting
Tin tức liên quan
    Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
    Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,